Kvalitet i okoliš

Sistem upravljanja kvalitetom i okolišom

U cilju  podizanja nivoa usluge koju TRANSTURIST d.d. Tuzla pruža korisnicima usluga, a prije svega sigurnosti, zatim udobnosti, brzine i ukupnog zadovoljstva alii iz razloga osviještenosti uprave i uposlenika o potrebi očuvanja okoliša, u jesen 2008. godine uz veliku pomoć konsalting tima firme BH Quality d.o.o. pristupilo se pripremama i usklađivanju akata, procesa i procedura u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001 / 2008  i  ISO 14001 / 2004.

Tim za kvalitet je osmislio Politiku integriranog sistema upravljanja kvalitetom i okolišom koja odražava interes Društva za pružanjem kvalitetnije usluge u svim segmentima društa tj. prijevoz putnika, pružanje usluga autobusne stanice, pružanje usluge turističkih putovanja i smještaja putnika kao i usluga popravke i servisiranja vozila. Politikom su definisana i osnova načina postizanja zadatih ciljeva, te u skladu sa istom izvršio prilagođavanje i pripremu akata i dokumentacije društva, sa istom upoznao i educirao uposlenike. 

Tokom priprema i usklađivanja dokumentacije i procedura došlo je do značajnih pomaka u organizaciji rada Društva, edukaciji uposlenika posebno u segmentu sigurnosti na radu ali i do reorganizacije pojedinih sektora poslovanja.  

Nakon provedenog internog audita procijenjeno je da je Društvo spremno za certificiranje te izvršen odabir certifikacijskog  tijela ICS za provjeru usklađenosti sa standardima ISO 9001 / 2008  i  ISO 14001 / 2004, Certifikacijski audit od strane stručnja ka navedenog tijela je proveden 05. i 06. 10.2009. godine.  Uz sugestije za ispravke sitnijih grešaka u dokumentaciji ocjena Auditora je bila da su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje certifikata usklađenosti sa ISO 9001 / 2008 i ISO 14001 / 2004 nakon čega je uslijedilo izdavanje sljedećih certifikata :

15.11.2010. godine prvim Nadzornim auditom stručnjaka  ICS je potvrđano da TRANSTURIST d.d. Tuzla u svim segmentima napreduje i posluje u skladu sa standardima SO 9001 / 2008 i ISO 14001 / 2004.

Kontaktirajte nas

Ukoliko ste zainteresirani za naše usluge ili trebate dodatnu informaciju, kontaktirajte nas ili nam pišite pomoću slijedećeg formulara.