O Sektoru saobraćaj

 Poslovna jednica “Saobraćaj” je najbrojnija poslovna jedinica Transturist-a i predstavlja okosnicu njegovog rada. 

Iz funkcije saobraćaja koja ima za cilj vršenje prijevoza putnika razvile su se sve druge oblasti poslovanja. Poslovna jedinica “Saobraćaj” raspolaže sa voznim parkom od četrdeset i šest autobusa visoke turističke klase narke MAN, NEOPLAN i ISUZU

Kontakt telefoni:

Dispečer:  035-320-344

Direktor saobraćaja:  035-320-340

Kontaktirajte nas

Ukoliko ste zainteresirani za naše usluge ili trebate dodatnu informaciju, kontaktirajte nas ili nam pišite pomoću slijedećeg formulara.