Sistem upravljanja kvalitetom i okolišom

      U cilju  podizanja nivoa usluge koju TRANSTURIST d.d. Tuzla pruža korisnicima usluga, a prije svega sigurnosti, zatim udobnosti, brzine i ukupnog zadovoljstva alii iz razloga osviještenosti uprave i uposlenika o potrebi očuvanja okoliša, u jesen 2008. godine uz veliku pomoć konsalting tima firme BH Quality d.o.o.  pristupilo se pripremama i usklađivanju akata, procesa i procedura u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001 / 2008  i  ISO 14001 / 2004.

                                                                               

    Tim za kvalitet je osmislio Politiku integriranog sistema upravljanja kvalitetom i okolišom koja odražava interes Društva za pružanjem kvalitetnije usluge u svim segmentima društa tj. prijevoz putnika, pružanje usluga autobusne stanice, pružanje usluge turističkih putovanja i smještaja putnika kao i usluga popravke i servisiranja vozila. Politikom su definisana i osnova načina postizanja zadatih ciljeva, te u skladu sa istom izvršio prilagođavanje i pripremu akata i dokumentacije društva, sa istom upoznao i educirao uposlenike. 

     Tokom priprema i usklađivanja dokumentacije i procedura došlo je do značajnih pomaka u organizaciji rada Društva, edukaciji uposlenika posebno u segmentu sigurnosti na radu ali i do reorganizacije pojedinih sektora poslovanja.  

       Nakon provedenog internog audita procijenjeno je da je Društvo spremno za certificiranje te izvršen odabir certifikacijskog  tijela TÜV NORT CERT GmbH iz Njemačke za provjeru usklađenosti sa standardima ISO 9001 / 2008  i  ISO 14001 / 2004, Certifikacijski audit od strane stručnja ka navedenog tijela je proveden 05. i 06. 10.2009. godine.  Uz sugestije za ispravke sitnijih grešaka u dokumentaciji ocjena Auditora je bila da su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje certifikata usklađenosti sa ISO 9001 / 2008 i ISO 14001 / 2004 nakon čega je uslijedilo izdavanje sljedećih certifikata :

 

 

       15.11.2010. godine prvim Nadzornim auditom stručnjaka  TÜV NORT CERT GmbH je potvrđano da TRANSTURIST d.d. Tuzla u svim segmentima napreduje i posluje u skladu sa standardima SO 9001 / 2008 i ISO 14001 / 2004.